Politica de confidentialitate

DEFINIȚII FOLOSITE ÎN ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE

„Date cu Caracter Personal” reprezintă informaţii despre dumneavoastră care pot fi folosite în vederea identificării dumneavoastră.
„Prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra Datelor cu Caracter Personal prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.
„Site” reprezintă https://sieudonez.ro/

ȘIEUDONEZ ȘI CONFIDENȚIALITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Asociația SI EU DONEZ (în continuare „Și Eu Donez”, „Asociația”, „noi”) respectă confidenţialitatea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal şi se angajează să asigure protecția acestora în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date („Legea 677/2001”).

Și EU Donez are ca scop încurajarea și promovarea, prin orice mijloace a donării benevole de sânge, prin intermediul Site-ului, al aplicațiilor Și Eu Donez, precum și a conturilor de Twitter și de Facebook, prin gestionarea mijloacelor mai sus menționate pentru:
educarea populației în sprijinul umanitar în general și al donării benevole de sânge, în mod special;
sprijinirea centrelor de transfuzii, donatorilor, primitorilor de sânge și cadrelor medicale
facilitarea comunicării nevoilor de sânge în vederea donării către publicul larg;
aducerea la cunoștința publicului larg a nevoilor reale ale sistemului sanitar în ce privește sprijinuș în vederea donării de sânge în mod special;
organizarea de acțiuni cu scop caritabil, solcial-umanitar, educativ și medical;
promovarea, dezvoltarea li protejarea intereselor donatorilor benevoli de sânge și ale primitorilor de sânge cu ajutorul dar nu exclusiv al sistemelor informatice.
primirea semnalărilor privind o nevoie de sânge în cazuri concrete de la medici, unități spitalicești și/sau centre de transfuzii sau alte persoane;
anunțarea persoanelor înregistrate cu privire la situațiile în care s-a semnalat nevoia de sânge de către medici, unități spitalicești, centre de transfuzii sau alte persoane în contextul activităților normale ale unităților spitalicești sau pe fondul unor evenimente deosebite (de ex., catastrofe, accidente care afectează un număr mare de persoane, etc.) prin sms, telefon, email, newsletter.

În măsura în care doriți să vă înregistrați pentru a dona benevol sânge, ȘiEuDonez prelucrează Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe care ni le furnizați prin înregistrarea pe Site-ul sieudonez.ro sau prin descărcarea aplicațiilor Asociației sub marca ȘiEuDonez pe mobilul dumneavoastră strict pentru realizarea obiectivului principal al Asociației, astfel cum acesta a fost menționat mai sus. Datele pe care ni le veți furniza includ numele și prenumele, vârstă (opțional), sex, numărul de telefon (opțional), adresa de email, localitatea și județul în care locuiți, geolocalizarea (dacă este activată pe mobil), spitalul la care lucrați (în cazul medicilor), grupa de sânge (opțional, dacă o cunoașteți), când ați donat ultima oară.

În măsura în care ne contactați pentru a semnala un caz urgent în care este nevoie de donare de sânge, vom prelucra datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, număr de telefon, adresă de email, spitalul – dacă cel care semnalează este un medic) precum și numele pacientului, grupa de sânge, județul, alte date rezultând din descrierea cazului și numărul de telefon al persoanei de contact (dacă este altul decât numărul dvs.).

Persoanele care au nevoie de sânge pot utiliza nume și prenume fictive, dacă aleg să nu își dezvăluie identitatea. Prin furnizarea Datelor cu Caracter Personal ale pacienților (dacă aceștia optează să nu își ascundă identitatea conform celor de mai sus), confirmați că ați informat aceste persoane cu privire la dezvăluirea Datelor lor cu Caracter Personal către Asociație în scopul organizării donării benevole de sânge și că această persoană și-a dat consimțământul, în măsura cerută de lege.

Refuzul dumneavoastră de a furniza una sau mai multe Date cu Caracter Personal din cele menționate mai sus conduce, după caz, la imposibilitatea ca ȘiEuDonez să vă înregistreze și analizeze corespunzător solicitările transmise prin intermediul Site-ului, să organizeze activitățile de donare benevolă de sânge sau să răspundă la solicitările primite.

Datele cu caracter personal ale pacienților nu vor fi făcute publice sub nici o formă, acestea vor fi folosite de Asociație numai în măsura necesară asigurării unei campanii de donare benevolă de sânge care să răspundă nevoii semnalate pentru respectivul pacient (de ex., prin inițierea unei campanii de donare benevolă de sânge în aria geografică relevantă pentru cazul semnalat).

Pacienții care au nevoie de sânge sau care au primit sânge, rudele acestora și donatorii înregistrați la ȘiEuDonez pot în orice moment, să-și facă propria identitate publică (de ex., prin postarea unor comentarii pe contul Facebook sau Twitter al ȘiEuDonez). Asociația nu este responsabilă privind alegerea donatorilor de a-și face publică identitatea și faptul că AU DONAT și nici pentru alegerea beneficiarilor transfuziei de sânge sau a rudelor acestora de a face public faptul ca au primit sânge.

În vederea realizării scopurilor menționate mai sus, ȘiEuDonez poate dezvălui Datele dumneavoastră cu Caracter Personal următoarelor categorii de destinatari: reprezentantul dumneavoastră legal, autorități publice (numai și în limitele prevăzute de lege), servicii sociale şi de sănătate (centrele de transfuzii), entități care ne asistă în prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal (având calitatea de împuterniciți). Dezvăluirea datelor către public se va face numai cu acordul dvs. Identitatea persoanelor care descărcă sau folosesc aplicația SiEuDonez este confidențială, Datele cu Caracter Personal ale utilizatorilor aplicației, precum și ale beneficiarilor donării benevole de sânge nefiind înstrăinate către terți.

De asemenea, pentru unul sau mai multe din scopurile menționate în această Politică, o parte sau toate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pot face obiectul transferului în străinătate către țări din Uniunea Europeană și / sau din afara Uniunii Europene, inclusiv țări cărora nu li s-a recunoscut un nivel adecvat de protecție. ȘiEuDonez ia toate măsurile necesare pentru a asigura protecţia adecvată a Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, indiferent de locul în care acestea sunt transferate. Pentru o listă completă și actualizată a țărilor către care sunt transferate Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, ne puteți contacta la adresa contact@ȘiEuDonez.ro.

În concordanță cu prevederile Legii nr. 677/2001, în contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal, aveți dreptul de acces și intervenție asupra Datelor cu Caracter Personal. Puteți să vă opuneți prelucrării datelor în condițiile și limitele prevăzute de lege și aveți dreptul de a nu fi subiectul unei decizii individuale automate. Pentru mai multe informații cu privire la drepturile dumneavoastră și modul de a le exercita, ne puteți contacta la adresa contact@ȘiEuDonez.ro. În plus, aveți dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată, precum și Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

ȘiEuDonez își rezervă dreptul să actualizeze prezenta politică cu informarea persoanelor vizate prin postarea versiunii actualizate a politicii pe Site sau actualizarea politicii în cadrul aplicațiilor dezvoltate de ȘiEuDonez înainte de intrarea în vigoare a versiunii modificate.